Tumsīnāja vakarāja

Tumsīnāja vakarāja
Greznu dziesmu padziedāju.

Lai dzirdēja ciema puiši,
Kam nebija līgavīnas.

Loki balsu, tautu meita,
Kalnīnāja stāvēdama!

Mans brālītis lējīnāja
Seglo savu kumelīnu.

—————————-

Ai, jel manu skaņu balsu,
Kā no viena alva lietu!

Kad es gāju pieguļāja,
Man taurītes nevaj’dzēja.

Saucu vienu saukumīnu,
Maksā taures pūtumīnu.

—————————-

Nākat,puiši, nelepojat,
Kad es saucu vakarāja!

Tautas veda mūs’ māsīnu,
Putna bērnu dēvēdamas.

Nenākata, ciema puiši,
Kad es teicu šovakara!

Šovakara mūs’ puišeļi
Priekš jums vija pātadzīnu.