Teci, teci, kumeliņi

Teci, teci, kumeliņi,
Tevi gaida, mani gaid’.
Ai-ja-jā, tral-la-ā,
Tevi gaida, mani gaid’.

Tevi gaida auzu sile,
Mani jauna līgaviņa.

Jāju dienu, jāju nakti,
Nu uzjāju es jūriņu.

Pie niedrītes laivu sēju,
Pie auziņas kumeliņ’.

Trūkst laiviņa no niedrītes,
No auziņas kumeliņš.

Nei man laivas, nei kumeļa,
Nei ar ciema zeltainīts.

Pats uzkāpu kalniņāi
Zeltainītes lūkoties.

Nākat, puiši, lūkotiesi,
Kādi joki tīrumā!

Pieci kaķi arklu vilka,
Vāciets ara raudādams.