Kas kaitēja nedzīvoti

Kas kaitēja nedzīvoti
Diža meža maliņāi.

Pieci brieži man arami,
Sešas stirnas ecējamas.

Ar vilciņu vagu dzinu,
Lapsa vagas metējiņa.

Zaķīts kūla kankālīšus
Ar pakaļas kājiņāmi.

Vārna tāda puspelēka,
Tā bij’ mana moderīte.

Cielaviņa baltu kaklu
Tā bij’ galda klājējiņa.

Žagatiņa garu asti
Tā bij ziņas devējiņa.

Cīrulītis, zirgu puisis,
Ar pelēku paltraciņu.

(Auce)

Ieraksts