Tupi, lāci, tupi, lāci

Tupi, lāci, tupi, lāci,
Saimeniece aizmaksās.
Pieci šķiņķi kaķa gaļas,
Trīs kukuļi grūstas maiz’s.

Tupi, runci, tupi, runci,
Peles bēgot nosmakos:
Peļu astes guļ uz kastes,
Tās tu vari apošņāt.

Jūsi trīsi, mēsi trīsi,
Sametami čumuriņ’ –
Vienam ragi, otram nagi,
Trešam ļipa aizdurvē.

Nākat ļaudis, nākat ļaudis,
Kādi ērmi aizdurvē –
Brūna kaza, vara nagi,
Ik pārdienas puiši jāj.

Māte meitas, māte meitas
Cūku kūte paglabāj’.
Cūku vecis pagalvē
Ar austiņām nosedzāse.

Lai tur sūt, lai tur sūt,
Līdz citieme budēļiem.
Lec, ķekati, prom lēkdamis,
Ziņģi, briņģi vastalāvi.