Tilžas dzīsme

Aiz upeitis es izaugu
Pour upeiti maņ aizved
Paļīk muni buoļeleņi
Upis molā rauduodam
Sauc pa vourdam muoj ar rūku
Ej muoseņa atpakaļ
As naīšu buoļeļeņi
Borga tova ļeigaveņ
Ej muoseņa atpakaļ
Ruošu sovu ļeigaveņ
Tu ruoj sovu ļeigaveņu
Maņ nabyusi dzeivuošan
As muoseņa laiceņami
Ļeigaveņa myužeņam
Dēļ meitinēm rūzes zīdi
Dēļ meitinēm mogūneits
Dēļ tū puišu razbainīku
Purva kourkli nazīdēj