Ozoliņi, ozoliņi,

Ozoliņi, ozoliņi, lī-īgo, līgo!
Tavu lielu resnumiņu, lī-īgo, līgo!

Trīs dieniņas saule teka, nevarēja aptecēt.
Ozoliņi, ozoliņi, tavu lielu kuplumiņu.
Trīs dieniņas irbe teka, nevarēja aptecēt.
Ozoliņi, ozoliņi, tavu lielu diženumu,
Meitas nāca dziedādamas, vainagiem zarus lauzt.
Ozoliņi, ozoliņi, tavu lielu vecumiņu,
Es piedzimu, tev atradu, es nomiršu, tu paliksi.
Sanākat, Jāņa bērni, zem kuplā ozoliņa,
Zem kuplā ozoliņa, tur Jānīša goda vieta.