Saules meita jūrā brauca pašu Jāņu vakariņu.

Saules meita jūrā brauca pašu Jāņu vakariņu.
Līgo, lī-īgo, līgo!
Laiviņā sēdēdama, pina mirtu vainadziņu.
Pin, Saulīte, dod man vienu, man jāiet tautiņās.
Jāņu rītā gaisma ausa, sudrabota saule lēca,
Zaļi svārki brālīšam, sudrabota audējiņ’.