Smuks puisītis, zils zirdziņš

Smuks puisītis, zils zirdziņš’
Iekāpj meitiņ vizināt.

Ne gabalu nepabrauc,
Vaicāj’ zeltu sudrabiņ.

Kur ņemš’ zeltu, kur sudrab?
Nav man tēvs i māmuliņ.

Mēness manis tēvs i bij,
Saule mana māmuliņ.

Man saulīte pūru lik’,
Mēnestiņis godā ceļ.

Zvaigznes manas māsas bij’,
Tās ar mani līdzi brauc.

Auseklītis, mans bāliņš,
Tas uz zirga līdzi jāj.
(pierakstīts pēc atmiņas)