Šurp, Jāņa bērni

Šurp, Jāņa bērni, lai jauki padziedam!
Dziedāsim skaļi līdz vēlam vakaram!

Pēterīt’s ar Miķelīti abi gāja beku lauzt.
Abi divi piekusuši, nevar beku kustināt.

Nevar, nevar, nevar, nevar, nevar beku kustināt.
Nevar, nevar, nevar, nevar, nevar beku kustināt!

Lai tik lauž, lai tik lauž, gan tie bekās pakārsies!
Lai tik lauž, lai tik lauž, gan tie bekās pakārsies!