Sit, Jānīti, vara bungas

Sit, Jānīti, vara bungas, lī-īgo, līgo,
Sakur Jāņa uguntiņu, līgo.

Lai sanāca Jāņa bērni
No maliņu maliņām.
Kuriet lielu jāņuguni
Jāņa dienas vakarā
Jāņa bērni samirkuši.
Jāņa zāles lasīdami.
Šķil uguni, pūt uguni
Pašā Jāņu vakarā,
Pūt laukā ienaidiņu
No maliņu maliņām.
Dedzi gaiši, jāņugune,
Pār deviņi novadiem,
Pār deviņi novadiem
Līdz saulīte rotāsies.