Visa laba Jāņu zāle

Visa laba Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā(i).
Plūc pa priekšu buldurjāni,
Tad balto(i) āboliņu.
Grāvju grāvju izstaigāju,
Buldurjāni meklēdama.
Ne tās visas Jāņu zāles,
Ko rauj Jāņu vakarā(i):
Rumbatenes, buldurenes –
Tās īstās Jāņu zāles,
Jāņu bērni nezināja,
Kādas īstas Jāņu zāles:
Pumpatenes, rumbatenes –
Tās īstās Jāņu zāles.
Sak Jānīti pazudušu,
Mēs Jānīti dabūjām;
Mēs Jānīti dabūjām
Pēterīša krūmiņā.