Še, jāj viens ģēģers varens un bagāts

Še, jāj viens ģēģers varens un bagāts
Uz augstām tiesām, uz lielām ruņām

Man pazuda mīļais draugs
Kur es viņu rašu
Šeitan, teitan, šeitan, teitan
Tur es viņu rašu

Rok es tam došu, kron galvā likšu
Ap tevīm ķeršos, tu mana būsi

Nu būs redzēt visiem ļaudīm,
Ka mēs iesim dancot
Kam nav sava mīļā drauga,
Tas ar salmu kūli.