Sagājāsi Jāņa bērni

Sagājāsi Jāņa bērni,
Sadevāsi rociņāsi.
Sadevāsi rociņāsi
Saskan zelta gredzentiņi.

Jānīts jāja lielu zirgu,
Jumta galu lūkodams.
Gana augsti jumta gali
Vēl cepure pāri stāv.

Eimu Jāņos, Pēteros
Savu draugu lūkoties.
Ka Jāņos nedabūju,
Tad dabūju Pēteros.

Jānītim daiļa sieva
Ar magoņu ziediņiem.
Pēterim vēl daiļāka
Ar dzīparu galiņiem.