Tumša nakts, zaļa zāle

Tumša nakts, zaļa zāle,
Laukā laidu kumeliņ.
Nu, Ūsiņ, tava vaļa
Nu tavāi rociņā.

Ūsiņš jāja pieguļā
Ar deviņi kumeliņi.
Es tecēju vārtus vērt,
Man atdeva devīto.

Ej Ūsiņ, labajs vīrs,
Jāj ar mani pieguļā,
Tu kumeļu ganītājs,
Es guntiņas kūrējiņš.