Ņem, Jānīti, melnu zirgu

Ņem, Jānīti, melnu zirgu, līgo, līgo
Apjāj savus tīrumiņus, līgo, līgo,
Apjāj savus tīrumiņus, līgo.

Lai burītis nenobūra,
Lai skauģītis nenoskauda.

Skrien, ragana, šķērsu gaisu,
Ne manā sētiņā.
Mana sēta dzelžiem kalta,
Adatāmi jumti jumti.

Izkaptiemi spāres celtas,
Adatāmi jumti jumti.
Adatāmi nosadurti,
Izkaptiemi nosagriezti.

Bur man buri, skauž man skauģi,
Nevar mani izpostīt.
Dieviņš taisa dzelžu sētu
Apkārt manu mājas vietu.