Nevarēju visu mūžu

Nevarēju visu mūžu
Kurzemēi nodzīvoti
Ķeizers raksta grāmatiņu
Pie Kurzemes muižniekiem
Raksta vien un rēķināja
Jaunus puišus karā dot
Kas veseli uzauguši
Kā sarkani āboliņi

Nu ar Dievu, tēvs un māte
Es jums maizes vairs nedošu
Lai jums deva tie dēliņi,
Kas palika Kurzemēi

Nu ar Dievu, Kurzem’s puiši,
Jūs vairs manis neredzēsit.
Man ir jāiet tas celiņis,
Ko augdamis nestaigāju.
Man jāmīlē tie ļautiņi,
Ko augdamis nemīlēju.

Nu ar Dievu, Kurzem’s meitas,
Jūs vairs manis neredzēsit.
Nu man’ gaida turku meitas
Uz tām turku robežāmi.
Nu man jāmīl turku meitas,
Jādien krievu ķeizaram.
(Dunalka)