Līgo, Jānīti, neguli nakti

Līgo, Jānīti, neguli nakti!
Neguli (Rīgā), ne (Jelgavā(i))!

Šo nakti, šo nakti mērena salniņa.
Viens jauns pāriņis sasalis kopā.

Dievs dos rītā labu Jāņu Saulīti,
Tad to pāriņu atkal sildīs.

Pa pāram kļavi, zaļ’ ozoliņi,
Pa pāram jauni Jānīša nakti!

Jāņos iedama, vainagu liku,
Lai krita vainags, ne es pati.

Salt’ man ārā, karst’ istabā(i),
Laid mani, māmiņa, ar puisi dancot.

Izskrēja meitiņa caur biezu mežu,
Atrada puisīti papardēs guļam.

Kād’s puiša acis, tād’s meitas acis,
Ab’ divi atrada papardi ziedam.

Paparde ziedēja sudraba ziediem,
Kas gāja meklēt, atrada laimi.
Gaiķi