Neguļami, neguļami

Neguļami, neguļami, lī-īgo,
Līgojami, līgojami, lī-īgo.
Neguļami, neguļami, lī-īgo,
Līgojami, līgojami, lī-īgo.

Redzēsimi, redzēsimi
Kā saulīte rotājās.

Es redzēju Jāņu nakti
Trīs saulītes uzlecam.

Viena rudzu, otra miežu,
Trešā tīra sudrabiņa.

Tā sacīja, tā bij tiesa
Īsa bija Jāņu nakte.

Te satumsa, te uzausa,
Te saulīte gabalā.