Nelīst lietus, nelīst lietus

Nelīst lietus, nelīst lietus, līgo, lī-īgo,
Šodien lietu nevajag, līgo,
Šodien lietu nevajag, līgo.

Salīs manas Jāņu zāles,
Salīs paši Jāņa bērni.
Dod Dieviņi Saules gaismu,
Dzen lietiņu jūriņā.
Lai iekūra Jāņa bērni
Kalnā Jāņu uguntiņu.