Līgojati, līgojati

Līgojati, līgojati, lī-īgo, lī-īgo, līgo, Jāni.
Nav vairs tālu Jāņu diena.
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.
Kas tos Jāņus ielīgoja?
Mūsu pašu ciema ļaudis.
Pirmie gani, pēc arāji,
Visupēci daiļas meitas.
Sanācieti, Jāņa bērni,
Sagaidieti Jāņu dienu.
Jāņa diena lepni nāca
Ugunīs(i) vizēdama.