Miesmeti, Melnaci, kam nāci agri

Miesmeti, Melnaci, kam nāci agri?
Kas tevi sūtīja, kas aicināja?
Miesmeti, Melnaci, kur gulēji šovakar?
Laba vīra klētī, pažobelē(i).
Miesmeti, Melnaci, kur liki gaļu?
Klētī, plauktā, krustiņš virsū.
Miesmetis, Melnacis apēda gaļu,
Lieldienu Mārģiete, tā taupa bērniem.