Nāc, nākdamis, Metenīti

Nāc, nākdamis, Metenīti,
daudz ir tevis gaidītāj’.
Gaid arāji, ecētāji,
gaid miezīšu sējējiņ’.

Metens nāca pār kalniņu,
ko Metens atnesīs?
Cūkas ausi atnesīsi,
miežu miltu plācenīt’.

Meteņami pieci dēli,
visi pieci arājiņ’.
Meteņami piecas meitas,
visas piecas malējiņs.

Uz Meteni tālu braucu,
lai liniņi gari aug.
Uz Lieldienu šūpojos,
lai telītes barojās.