Metens sola saltas dienas

Metens sola saltas dienas
sola visus sasaldēt.
Krausim malku vezumā,
vedīsim Meteņam.
Lai sakūra lielu guni,
lai sasilda pasaulīt’.

Ap Meteni slaidi laižu,
lai liniņi gari aug.
Lai var pūru pielocīt
smalkiem linu palagiem.

Metenīša vakarā
tālu braucu pīrāgos.
Lai aug jēriem gara vilna,
lai aitiņas pārojas.

Metens ēda smecerīti,
aiz ausīmi turēdams.
Cūka kaklu nolauzusi,
no kalniņa laizdamās.

Kad atnāca Metenītis.
tad vārīju cūkas ausi.
Tad vārīju cūkas ausi,
lai liniņi gari aug.

Iemet ausi tarbiņā,
gāj uz kalnu šļūcēties.
Cik no kalna nolaidos,
tik no austiņs nokožos.