Jāņu māte sieru sēja

Jāņu māte sieru sēja, līgo, lī-īgo
Deviņiem stūrīšiem, līgo, līgo
Šim stūrītis, tam stūrītis
Jānīšami viducītis.
Jāņu māte bēdājās,
Mazu sieru sasējusi.
Nebēdāi, Jāņu māte,
Dosi mazus gabaliņus.
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Sev pašai viducītis;
Sev pašai viducītis
Par akmeņa cēlumiņ’.
Kas bij laba Jāņa māte,
Tā saņēma Jāņa bērnus.
Kas tā tāda cūcenīte,
Guļ ar vīru gubenī.
Ieraksts