Kas to celiņu sidrabiem nolēja?

Kas to celiņu sidrabiem nolēja?
Lī-īgo, lī-īgo
Jānīša līgava, ūdeni nesdama.
Lī-īgo, lī-īgo
Jānīša līgava, ūdeni nesdama.
Lī-īgo, lī-īgo

Liniņu labadi līgoti gāju,
Lai mani liniņi līdzeni auga.
Kopā(i), kopā(i), kaimiņu meitas,
Iesim Jānīti padaudzināti.
Kopā(i), kopā(i), kaimiņu puiši,
Iesim Jānīti padaudzināti.
Klausies, Jānīti, kur tevi daudzina:
Pa ežu ežām, pa ceļu ceļiem,
Ozolu mežā tur tevi daudzina,
Tur tevi daudzina, kronīšus pinot.