Jāņu diena svēta diena

Jāņu diena svēta diena, līgo,
Aiz visām dieniņām, līgo,
Līgo, līgo, rallalā, līgo, līgo, rallalā, līgo,
Līgo, līgo, rallalā, līgo, līgo, rallalā, līgo.

Jāņu dienu Dieva dēls
Saules meitu sveicināja.
Jāņu dienu jauni puiši
Jaunas meitas dancināja.
Jānīts sēdēj kalniņā
Zāļu nasta mugurā.
Ausim, meitas, balti kājas,
Iesim Jāni kaitināt.