Jānīts sēdēj ozolā(i)

Jānīts sēdēj ozolā(i), līgo,
Vaska sveces rociņā, sveces rociņā,
Vaska sveces rociņā, sveces rociņā.

Tās dedzina Jāņu nakti,
Lai redz ceļu Jāņa bērni.
Kuriet lielu Jāņu guni
Pašā Jāņu vakarā,
Jāņu bērni nosaluši,
Jāņu zāles lasīdami.
Ņem, Jānīti, zelta tauri,
Sasauc savus Jāņa bērnus.
Jāņa bērni izklīduši
Pa maliņu maliņām.
Jāņa bērni satecēja
Zaļas birzes maliņā.
Te uguņi, tur uguņi,
Jāņa taures atskanēj’.