Jānīts sēdēj kalniņā

Jānīts sēdēj kalniņā, līgo, līgo,
Zāļu nasta mugurā(i), līgo, līgo.
Nāc, Jānīti, sētiņā,
Došu siera gabaliņu.
Jānīšam(i) treji vārti,
Visus trejus virināja:
Pa vieniem Jānīts gāja,
Pa otriem(i) Jāņa bērni,
Pa trešiem mīļā Māra,
Div’ dzelteni kumeliņi.