Ak, tōţi, vanā Aņdrõk

Ak, tōţi, vanā Aņdrõk
Ak, tōţi, vanā Aņdrõk
Se um knaššõ ļinkist!
Lǟb kabāb, panāb mōzõ,
Kȭļõb, tegīž ļinkist.

Ak, tēvs, ak vec’ Andre
Tou maz spuk putan!
Iet gabliņ’, liek’ zeme,
Rou atkal putan.

Izruna:
ä – e kā vārdā enkurs
ǟ– ē kā vārdā tēvs
o – o kā vārdā oboja
ts – c kā vārdā pats
tš – č kā vārdā patēriņtš
õ – kā krievu ы vai poļu, latgaļu y
ȭ – gara õ skaņa
ȯ – skaņa starp uo un õ
ț – līdzīgi kā latviešu ķ