Sūr rīnda um saistõn

Sūr rīnda um saistõn
Sūŗ rīnda um saistõn,
Piškīst um knašīdõ;
Kus, ǟmā, minā istāb,
Minā – seļļi äbknaš?

Oi-di-ridi ri-di ridi rīdi rīdi

Istā, neitst(õ), tutkāmõ,
Alā li sidāmt vȯtšõm;
Tulāb vȯņ, võtāb tutkāmõst,
Äb lǟ sidāmt vȯtšõm.

 

Izruna:
ä – e kā vārdā enkurs
ǟ– ē kā vārdā tēvs
o – o kā vārdā oboja
ts – c kā vārdā pats
tš – č kā vārdā patēriņtš
õ – kā krievu ы vai poļu, latgaļu y
ȭ – gara õ skaņa
ȯ – skaņa starp uo un õ
ț – līdzīgi kā latviešu ķ