Ozolīti, zemzarīti, kam tu augi lejiņā

Ozolīti, zemzarīti, kam tu augi lejiņā?
Pāri tevim bites skrēja, garām jāja dravinieki.
Meitas tavus zarus lauza, kalniņāi stāvēdams.
Lauziet meitas, ko lauzdamas, galotnīti nelauzieti.
Lai palika galotnīte, kur putniemi uzmesties.
Tur atskrēja lakstīgala zeltotiemi spārniņiem.
Tā nebija lakstīgala, tā bij’ mana līgaviņa.