Tumsīnāja vakarāja

Tumsīnāja vakarāja

Greznu dziesmu padziedāju.

 

Lai dzirdēja ciema puiši,

Kam nebija līgavīnas.

 

Loki balsu, tautu meita,

Kalnīnāja stāvēdama!

 

Mans brālītis lējīnāja

Seglo savu kumelīnu.

—————————-

Ai, jel manu skaņu balsu,

Kā no viena alva lietu!

 

Kad es gāju pieguļāja,

Man taurītes nevaj’dzēja.

 

Saucu vienu saukumīnu,

Maksā taures pūtumīnu.

—————————-

Nākat,puiši, nelepojat,

Kad es saucu vakarāja!

 

Tautas veda mūs’ māsīnu,

Putna bērnu dēvēdamas.

 

Nenākata, ciema puiši,

Kad es teicu šovakara!

 

Šovakara mūs’ puišeļi

Priekš jums vija pātadzīnu.