Neguļami, neguļami

Neguļami, neguļami
Līgojami, līgojami
Redzēsimi, redzēsimi
Kā saulīte rotājās.
Es redzēju Jāņu nakti
Trīs saulītes uzlecam.
Viena rudzu, otra miežu,
Trešā tīra sudrabiņa.
Tā sacīja, tā bij tiesa
Īsa bija Jāņu nakte.
Te satumsa, te uzausa,
Te saulīte gabalā.