Jāņu māte sieru sēja

Jāņu māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem.
Šim stūrītis, tam stūrītis
Jānīšami viducītis.
Jāņu māte bēdājās,
Mazu sieru sasējusi.
Nebēdājies, Jāņu māte,
Dosi mazus gabaliņus.
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Sev pašai viducītis;
Sev pašai viducītis
Par akmeņa cēlumiņ’.
Kas bij laba Jāņa māte,
Tā saņēma Jāņa bērnus.
Kas tā tāda cūcenīte,
Guļ ar vīru gubenī.
Ieraksts