Zirgi zviedza, aijā jodi brauca

Zirgi zviedza, aijā jodi brauca
Tek upīte dzirkstēdam
Ai-rai rī-di ai-rai rī-ri-di ra-llā
Es stāvēju maliņā
Ar aso zobentiņ

Es sacirtu jodu māti
Deviņiemi gabaliemi
Man apskrēja brūni svārki
Ar tām jodu asinīm

Es tev lūdzu, mīļā Laima
Kur es viņus izmazgāš
Meklē tādu ezeriņu
Deviņāmi iztekām

Es tev lūdzu mīļā Laima
Kur es viņus izkaltēš
Meklē tādu ozoliņu
Deviņiemi žuburiem

Es tev lūdzu, mīļā Laima
Kur es viņus sarullēšu
Meklē tāda ruļļa koka
Kam deviņi vilcējiņ

Es tev lūdzu, mīļā Laima
Kur es viņus noglabāš
Meklē tāda škirsta galda
Kam deviņas atslēdziņs

Es tev lūdzu, mīļā Laima
Kur es viņus novalkāš
Ej bāliņi kariņāi
Tur tu viņus novalkās.