Ziemassvētki sabraukuši

Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītāmi kamanām.
Eita laukā, saiminieki,
Saņemati Ziemassvētkus.
Laužat skalus, pūšat guni,
Laižat Dievu istabā.
Dieviņš stāvēj’ aiz vārtiem(i)
Nosvīdušu kumeliņ’.
Klusat jauni, klusat veci,
Dievs ienāca istabā;
Dievs ienāca istabā
Vaicā nama saimeniek’.
Tas bija nama saimenieks,
Kas sēž galda galiņā;
Kas sēž galda galiņā
Baltā linu krekliņā.
(Dagda)