Vakarīnis atdiedamis

Vakarīnis atdiedamis
Gaida mani gavilama, gavilama;

Lai balsīnis noskanēja
Pār deviņis novadīnis, novadīnis.

Tumsīnāja vakarāja,
Greznu dziesmu padziedāju, padziedāju.

Sav’ trejādi es dziedāju,
Sav’ trejādi gavilēju, gavilēju.
Ieraksts