Saule gāja spēlēties

Saule gāja spēlēties
Ar to jūŗas ūdentiņ’
Saule meta zīdautiņ
Jūŗa putu gabaliņ’
Saule savus kumelīns
Jūriņēi peldenāj’
Pate sēdēj kalniņē
Zelta groži rociņē.
Saulīt tavi kumeliņ
Viz kā putu gabaliņ.