Ūsi, ūsi, kod lapuosi?

Ūsi, ūsi, kod lapuosi?
Vysi kūceni lapova,
Ūseits vīn nalapova.
Ūseitis tod lapova,
Kod atskrēja laksteigola.
Laksteigola krūni kola
Munā rūžu duorzeņā(i).
Ni maņ mīga, ni maņ dorba,
Laksteigolys juosaklausa.
Ieraksts