Spīdi nu, saulīte

Spīdi nu, saulīte,
Ābeļu dārzā.
Tur mūsu bāliņi
Šūpoles kāra.

Kam kāpi, Anniņa,
Kas tevi šūpos?
Še nava tava,
Kas tevi šūpos.

Tā gaidu Lieldienu
Kā bāleliņu.
Aizgāja garām
Kā rīta rasa.

Pavadu Lieldienu
Pār augstu kalnu;
Pār augstu kalnu
Caur zaļu birzi.
Caur zaļu birzi
Upītes malā.

Guli nu, Lieldiena,
Līdz citam gadam;
Līdz citam gadam
Upītes malā.