To kumeļu, to es pirkšu

To kumeļu, to es pirkšu,
Džim, džim, džim,
Kas ēd upes līcītī,
Džim, džim, džim.
Ak, to kumeļu, to es pirkšu,
Džimlairūdi ralalā, 
Kas ēd upes līcītī,
Hā, hā, hā.

To meitiņu, to es ņemšu,
Kam nav tēva, ne māmiņas.

Uz tā mana kumeliņa,
Ūdens, rasa nestāvēja.

No tās manas līgaviņas
Ļauna vārda nedzirdēju.

Sieviņ manim nosprāgusi,
Ķēvīt manim nomirusi.

Ķēvei liku zelta krustu,
Sievai vecu pavārnicu.

Ķēvīt maizes pelnītāja,
Sieviņ maizes tērētāja.
(Anna Brauna, Mālpils)
Ieraksts