Spīdēja saulīte upītes malā

Spīdēja saulīte upītes malā
Klip-klap-klap, klip-klap-klap, upītes malā
Tur mana māsiņa palagus velē
Dancoja vālīte pa velētavu
Rakstā, rakstā pa velētavu
Skaloju, velēju bāliņa kreklu
Lai manis bāliņš kā saule staigā