Sen dzirdēju, nu redzēju

Sen dzirdēju, nu redzēju,
Ziemassvētku kumeliņu
Līdz zemēi krēpes vilka,
Ledaināmi kājiņāmi

Ziemassvētku kumeliņi
Sidrabiņa pakaviemi
No kalniņa pret kalniņu
Skrēja ledu kapādami

Ziemassvētki naudu skaita
Ledus kalna galiņāi
Tekat bērni kalniņāi
Vedat svētkus lejiņā

Kam tie tādi kumeliņi
Pie manāmi rijs’s durvīmi
Ziemassvētku kumeliņi
Veda rudzus klētiņā

Dancu, dancu saimenieks(i)
Ziemassvētku vakarā
Lai dancoja kumeliņi
Pavasari tīrumāi