Divi zili balodīši

Divi zili balodīši
Strautā dzēra gūģodami, gūģodam’

Div’ bāliņi karā jāja
Abi jāja domādami:

Vai būs jāti, vai nejāti,
Vai palikti Kurzemē?

Kurzemē(i) laba dzīve –
Sievas, meitas gultu taisa.
Kas taisīja zaldātam(i),
Zaldāts ceļa gājējiņ(i)s.

Zaldāts ceļa gājējiņ(i)s –
Kur pakrita, tur gulēja.

Sausas lapas, ceļa zāle –
Tā zaldāta guļas vieta

Uz akmeņa galvu lika,
Kājas mirka Daugavā.

(Saviešu pierakstīta 1984/5. g. Sēlijā)