Rāmi, rāmi es dziedāju

Rāmi, rāmi es dziedāju,
Vēl jo rāmi gavilēju.
Ai-rā ai-rai-rā ai-rā rallalā
Lai nedzirda sveši ļaudis,
Lai balstiņu nevainoja.
Ai-rā ai-rai-rā ai-rā rallalā

Lai balstiņu vien vainotu,
Vainā(i) visu augumiņu.
Vainā(i) visu augumiņu,
Man gudro(i) padomiņu.

Rāmi eimu, rāmi teku,
Rāmi laižu valodiņu.
Dievs dod manim ielīgot
Rāmu ļaužu sētiņā.
Ieraksts