Pūti, pūti ziemelīti Ziemassvētku vakarā

Pūti, pūti ziemelīti Ziemassvētku vakarā
Klētī pūti rudzus miežus, stallī bērus kumeliņus

Kam tie tādi melni zirgi pie manāmi rij’s durvīm
Ziemassvētku kumeliņi veda rudzus klētiņā

Nu, tētiņi, Ziemassvētki, sēsties galda galiņā
Dod kalpami kalpa tiesu, meitām baltas villainīt’s

Gausi nāca, drīz aizgāja tie bagāti Ziemassvētki
Trīs dieniņas, trīs naksniņas, iet pār kalnu dziedādam’

Palaizdami Ziemassvētkus, kas tos citus sagaidīs
Dievs dos mieru, veselību, mēs vien paši gaidīsim

Eita projām Ziemassvētki ar visāmi karašām
Es gaidīšu Lieldieniņas ar zaļo rudzu zāl’

Ieraksts