Nogodēju rudzus miežus

Nogodēju rudzus miežus,
Nogodēju apenīšus.
Aizasēdu aiz galdiņa,
Rudentiņu daudzenāj’.

Muorteņš brauca ziemas ceļu,
Mīkstu sniegu putenāj’;
Mīkstu sniegu putenāja,
Rudza lauku sargādams.

Muorteņam gaili kāvu
Sarkanāmi kājeņām.
Lei guntiņas navajdzēja,
Kumeliņus barojot.

Melnu vistu i nokāvu
Muortenīša rīteņā,
Lei aug raibas man telītes,
Lei gosniņas naaiztrūkst.
(Ļaudona)