Mārtiņš kūra uguntiņu

Mārtiņš kūra uguntiņu,
Un Katrīna gaļu cep.
Iesim viņus apraudzīt
Un pīpītes uzpīpot.
Jānīts skaita siena gubas,
Jēkabs savas rudzu kaudzes,
Miķelītis nokliedzās
Auzu gubas galiņā.