Lustīte mana, laimīte mana

Lustīte mana, laimīte mana
Tu man visur līdzi nāc.

Bēdiņas manas, nelaimītes
Paliek ceļa maliņā.

Karā iešu nepalikšu,
Mājās nākšu atpakaļ.

Mājās nākšu atpakaļ
Savā kunga novadā.

Savā kunga novadā,
Savā tēva sētiņā.

Kas bij’ laba mātes meita
Tā bij’ mani gaidījusi.

Tā bij’ mani gaidījusi,
Man cimdiņus adījusi.

Man cimdiņus adījusi,
Man krekliņu šūdinājse.