Laiž, māmiņa, istubāi

Laiž, māmiņa, istubāi,
Neba mēsi daudz bijām.
Laiž, māmiņa, istubāi,
Neba mēsi daudz bijām.
Ā, in din din din dilalā,
Daha, daha dalalā!
Ā, in din din din dilalā,
Daha, daha dalalā!

Bijām pieci, bijām seši,
Līdz trejami desmitam.

Čuru, čuru, viru, viru,
Metenišu vakarā.

Kad pagāja Metenitis,
Ne ta čura, ne ta vir.
(Jūrkalne)
Ieraksts